Årtiers Årsmøder

Årsmøde i Husum 1947. Foto: Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

De danske årsmøder har deres rod i for-forrige århundrede og nord for grænsen. De er en videreførelse af de danske årsmøder i Nordslesvig, der blev holdt i årene før genforeningen i 1920, og som igen var en videreførelse af de store, danske folkemøder på Skamlingsbanken i 1840erne.

 

Deres formål var – den gang som nu – at vise det omgivende samfund, at dansksindet stadig lever blandt de danske i Tyskland. Det første årsmøde i Sydslesvig blev holdt i september 1921 på Blæsbjerg i Flensborg.

 

Møderne samlede i 1920erne 5-6.000 deltagere, og måtte i øvrigt ofte evakueres på grund af styrtregn. Ud over taler og musik, indeholdt de dengang også beretninger fra alle foreningens lokalformænd om det danske arbejde ude i landet.

 

I 1930erne var såvel deltagerantallet som mødernes form præget af krise og arbejdsløshed, såvel som af pres fra det omgivende fascistisk-sindede flertal. Et møde måtte aflyses på grund af mund- og klovesyge, et møde blev under 2. verdenskrig aflyst af tyskerne og under krigen blev årsmøderne holdt indendørs.

 

Efter det tyske sammenbrud i 1945 fik dansksindet i Sydslesvig et vældigt opsving. Det sås blandt andet ved årsmøderne i 1947, hvor seks møder i Flensborg, fem i Slesvig, tre i Husum og et i Bredsted samlede 75.000 deltagere.

 

Det førte til modpres fra det reetablerede tyske forvaltningssystem. Men også de britiske militærmyndigheder, som endnu havde megen magt i Nordtyskland, lagde den danske bevægelse hindringer i vejen.

 

Blandt andet var det nogle år forbudt at flage med Dannebrog eller at spille den danske nationalmelodi på pladsen, og et årsmøde blev endda aflyst.

 

Årsmødernes form og indhold har ofte været genstand for debat. Hvor mange og hvor lange taler skal der være? Hvor går grænsen mellem forstening og respekt for traditionerne? Eller mellem fornyelse og pop?

 

Deltagerantallet ved årsmøderne har de seneste år stabiliseret sig omkring de 18.000.