Et samarbejde er tvingende nødvendigt

Kaj Henken holder oplæg

Charlotte Bassler får knus og en blomst af amtsformand Karsten Weber

Oplæg om Foreningsudvikling ved Kaj Henken fra Medelby.


Tirsdag den 2. maj afholdt SSF Flensborg Amt sin generalforsamling. Kaj Henken, skoleleder og formand for SSF i Medelby var indbudt til at holde et oplæg til punktet Foreningsudvikling. Han kom ind på vigtigheden af at alle foreninger og institutioner samarbejder omkring mindretallet, og at man er tydelig og markant med sine krav overfor de nye forældre, der ønsker at blive en del af mindretallet. Oplægget var en foreløbig afslutning på distrikternes diskussion af punktet på deres distriktsgeneralforsamlinger. 

På generalforsamlingen blev Charlotte Bassler afløst af Joel Mazon på posten som amtets repræsentant i Voksenundervisningsrepræsentantskabet. Charlotte fik stående klapsalver for i årevis at have løst denne opgave med bravur. 

Flensborg Amt kan med 202 nye medlemmer, og et frafald på ialt 140 fremvise et medlemstal på 3370 pr. 31.12.2016.