Juleturen går til København

Den 9. december tager Flensborg Amt til København med to fyldte busser.


Afgangstider og hjemkomst se invitationen.