Sikke en fest vi har haft

Underholdning i Store Vi ved skolens musik- og dramahold

Annette Neumann, formand i Store Vi, havde rund fødselsdag.

Sydslesvigsk Forening for Flensborg Amt siger tak.


Sikke en fest det blev, weekendens årsmøde. I Flensborg Amt afholder 13 distrikter et til flere arrangementer. Mange møder havde i år flere deltagere end sidste år, og samlet set har arrangørerne været meget tilfredse.

Tak til alle: bestyrelser og andre frivillige, skoler og børnehaver og alle andre aktive, der har muliggjort alle disse gode arrangementer. Samarbejdet alle aktører imellem gør, at Flensborg Amt år efter år kan præstere alle disse gode møder. Tak til deltagerne fra syd og nord.