Flensborg by

Geografisk er SSF Flensborg by det mindste amt, dog medlemsmæssigt det største med over 4.100 medlemmer.

Basisarbejdet udføres i distrikterne, lige fra klubarbejdet for de ældre medborgere, især i den nordlige bydel, til programmerne for alle generationer, som især Tarup og Sporskifte satser på. Også det traditionelle holdes i hævd, udflugter, foredrag, festlige aktiviteter især til højtiderne. Lotto/bingo tilbydes selvfølgelig også. Egne mødesteder i Flensborg er Spætteklubben, Tønnsenhuset, Taruphus, Det Danske Hus i Sporskifte og Flensborghus. Skolerne og menighedernes huse står også til distrikternes rådighed efter aftale. (fotos: SSF)

Nyt fra amtet

Kategori: Flensborg by

SSF for alle

Om du er 15, eller 105 år gammel, SSF gør dit liv broget ...

Kategori: Flensborg by

SSF Nord Nyt

Alt rundt om SSF Nord - Flensborg

Kategori: Flensborg by

SSF Sporskifte

Alt rundt om SSF Sporskifte - Flensborg

Kategori: Flensborg by

SSF- OG SSW-GENERALFORSAMLINGER 2017

Her en oversigt over SSF- og SSW-generalforsamlingerne i Flensborg i 2017

Kategori: Flensborg by

MEDLEMSTAL SSF FLENSBORG BY 2016

Vi kan atter notere en lille fremgang i medlemstallet - fra 4227 til 4240 medlemmer pr. 31.12.2016