Passive medlemmer

Medlemmer: 461

 

Passive medlemmer er medlemmer, som ikke er bosat i Flensborg,

og forvaltes af bysekretariatet.

 

Dansk Sekretariat Flensborg by

Schiffbrücke 42

24939 Flensburg

Tlf. +(0)461 14408 125/126/127

Fax +(0)461 14408128

flby@syfo.de