Friisk Foriining

 

 

E Friisk Foriining wörd 1923 grünläid än heet tu tid gödj 600 lasmoote. Et wichtist müülj as et bewååren än ütbägen foon e friiske spräke än kultuur. E Foriining organisiirt u.ou. jööged- än fritidsforheewen, weer et friisk önj e madelpunkt stoont. Önj e schöljberik bestoont en gou tuhuupeårbe ma Risum Skole / Risem Schölj.

 

E Friisk Foriining organisiirt uk räise tu oudere spräkemanerhäide önj Europa än büt arks iir en  sü nåmd friisk harfsthuuchschölj önj ma ünlike kreatiiwe kurse for biise wåksene än bjarne.

 

Önj en nai projäkt wårde arken däi tisinge for en webraadio produtsiird, wat tu arks tid uner www.friiskforiining.podspot.de dillääsen wårde koone. Sunt 2006 ruchtet e Foriining arks tweed iir en europäisch filmfestival üt for spalfilme önj manerhäidespräke.

 

 

 

Friisk Foriining blev grundlagt i 1923 og har for tiden godt 600 medlemmer. Foreningens vigtigste formål er bevarelsen og udviklingen af det frisiske sprog og kultur. Friisk Foriining organiserer bl. a. fritids- samt ungdomsarrangementer, hvor der tales frisisk. På skoleområdet samarbejder Friisk Foriining med Risum Skole / Risem Schölj.

 

Foreningen organiserer også rejser til andre sprogminoriteter i Europa og tilbyder hvert år en frisisk efterårshøjskole med forskellige kreative kurser til både voksne og børn.

 

I et nyt projekt produceres der hver dag nyheder på frisisk til et webradio, som til en hver tid kan downloades under www.friiskforiining.podspot.de. Siden 2006 gennemfører Friisk Foriining hvert andet år et europæisk filmfestival for spillefilm på mindretalssprog.

 


 

Aktuäle madiilinge uner/aktuele meddelelser og arrangementer under:

www.friiske.de