Rendsborg/Egernførde amt

Sydslesvigsk Forening i Rendsborg/Egernførde Amt er nu oppe på over 1500 medlemmer fordelt på otte distrikter, som har mellem 46 og 555 medlemmer: Rendsborg, Hohn Herred, Gettorp, Holtenå, Hytten/Okslev, Pris/Klaustorp, Svansø og Egernførde. Amtet har hovedsekretariat i Medborgerhuset, Egernførde, og også et sekretariat i Ejderhuset, Bydelsdorf. Øvrige foreningshuse i amtet ligger i Holtenå, Kiel-Pris og Askfelt.

 

 

 

Nyt fra amtet

Kategori: Rendsborg-Egernførde amt

SSF Egernførdes 4-dages tur går til Sjælland

fra 21.-24.9.2017

Kategori: Rendsborg-Egernførde amt

Kvartalsnyt fra de danske foreninger i Egernførde

Egernførde nyt nr. 68 er på gaden - læs den her!

Kategori: Rendsborg-Egernførde amt

Nyt tidspunkt !- Vi starter kl. 17.00 med dansk på menuen

Vi mødes igen torsdag d. 6. juli

Kategori: Rendsborg-Egernførde amt

Hold masken mens du lærer dansk

Hver mandag fra 19-21 i Ejderhuset

Kategori: Rendsborg-Egernførde amt

Amtets hæfte 2017

Med kulturtilbud og aktiviteter fra amt og distrikter

Kategori: Rendsborg-Egernførde amt

Bogbuscafé i Ejderhuset

Kommende datoer

Kategori: Rendsborg-Egernførde amt

Distrikternes programmer

kan ses - klik på downloads

Kategori: Rendsborg-Egernførde amt

Egernførde nyt - Klik på Downloads øverst under Rendsborg-Egernførde amt

Informationsheftet for Egernførdes foreninger og institutioner