Spil dansk dagen 2012

Ca. 300 deltagere på Spil Dansk Dagen i Rendsborg og Bydelstorp.

 

Der var jubel og glæde hos børn og voksne på Ejderskolen i Rendsborg, da de blev nævnt som de gegrafisk sydligst placerede deltagere i Spil Dansk Dagen den 25.10.2012. Børn og voksne fra skolen i Rendsborg og Vestermølle og fra børnehaverne samt nogle forældre deltog i den store syng-med-Danmark fest på Ejderskolens skolegård og trodsede regn og vind i ca. den time arrangementet varede, for til sidst at blive belønnet med navns nævnelse i Danmarks Radio. 

 

Og de heldige lyttere til aftenens arrangement i Ejderhuset med gruppen Phønix, et band som man kun kan holde af, fik historier fortalt på en yderst sympatisk og musikalsk fænomenal underholdene måde. Vi kan kun være spændte på det næste besøg af Phønix og høre flere historiske sange om vore forgængere og deres levemåde.