Sydtønder amt

Sydtønder amt ligger i det nordvestlige hjørne af Sydslesvig, et typisk marskpræget landskab. Her tales stadigvæk sønderjysk. Amtet har godt 1150 medlemmer og 11 distrikter, det strækker sig  fra øen Sild i vest til Bramstedlund i øst.

 

 

Nyt fra amtet

Kategori: Husum amt, Ejdersted amt, Sydtønder amt

Gasværket leverede igen masser af volt

Østre Gasværk var lige ved at blæse taget af salen.

Kategori: Husum amt, Ejdersted amt, Sydtønder amt

Wånsda ud' mod vest

Bandet medbragte en hyldestsang til Vestjylland, men den kunne også have handlet om Nordfriesland.