GRATIS FANEBÆRERKURSUS I SYDSLESVIG

Fredag den 28. april 2017 kl. 15.00 - 18.00

A.P. Møller Skolen, Fjordallee 1, Slesvig


I Sydslesvig har vi mange forskellige arrangementer, hvor Dannebrogsfane og -flag indgår som et naturligt element. Det er Danmarks-Samfundet, der overrækker flag og faner til vores distrikter, skoler, børnehaver og andre foreninger, institutioner og organisationer.

Danmarks Samfundet har i nogen tid arbejdet med et nyt undervisningsmateriale til brug for fremtidige fanebærerkurser og har sidste år fået udgivet en ny "Handbog for Fanebærere". Formålet med materialet er at sikre et ensartet resultat af undervisningen over hele landet, også i Sydslesvig.

I samarbejde med Danmarks-Samfundet tilbyder SSFs årsmødeudvalg nu et fanebærerkursus for nye fanebærere og for fanebærere, der ønsker at få genopfrisket brugen af fanen ved opvisninger og andre lejligheder. Undervisningen, som er gratis, tilbydes

Hvis der er mulighed for det, ser vi gerne, at man selv medbringer en fane. Hvis det ikke kan lade sig gøre, bedes dette venligst meddelt straks ved tilmeldingen.

Tilmelding til Nina Lemcke (e-mail til nina@syfo.de eller tlf. 0461 14408118) – senest fredag den 7. april.FAMILIE-SPROG-FESTIVAL PÅ TVÆRS AF GRÆNSEN

28.-30. april 2017

Chritianslyst, Christianslyst 1, Nottfeld, Süderbrarup


I forbindelse med det seminar der blev afholdt til temaet ”Fornyelse af venskabsforbindelser” i foråret 2016, blev der dannet forskellige arbejdsgrupper. En af grupperne, sammensat af Kirsten Wehmüller og Kirsten Rykind Eriksen fra Grænseforeningen Kreds 20, Daniela Caspersen og Jörn Fischer  fra Husum Amt og Marike Hoop, Dansk Sekretariat for Flensborg Amt, præsenterer nu deres projekt. Det blev til en familieweekend på Christianslyst den 28.-30. april 2017 for familier fra begge sider af grænsen.

Om lørdagen og søndagen vil der på skift være tysk-dansk-tandem-kursus med Walter Paulsen for de voksne om formiddagen, og diverse aktiviteter for børnene og de voksne formiddage og eftermiddage. Der er bl.a. planlagt løbetræning, gåtur, sport/udelege, medfortælling, lav-selv-ansigtsbehandling, drama, sprogværksted, billedværksted og håndarbejde.

Hvad er et tandemkursus?

Formålet er, at dansk og tysk undervises i fællesskab og man lærer af hinanden! Vær med og mød andre, del din viden med andre og tilegn dig ny viden: således er du med til at præge fremtidens grænseoverskridende kommunikation. Walter Paulsen har haft succes med tandemkursus og fungerer som en slags "mødeleder". Det er et kursusforløb, hvor der arbejdes med samtaler og ikke med grammatik og retskrivning.

Interesserede kan henvende sig til Dansk Sekretariat for Flensborg Amt, mail: flamt@syfo.de, tlf. +49 461 144 08 156 eller Grænseforeningen Kirsten Rykind-Eriksen, mail: rykind@bbsyd.dk, tlf. +45 40265489WORKSHOP KAMMERMUSIK

Lørdag den 6. maj 2017 kl. 10.00

Flensborghus, Norderstr. 76, Flensborg


Kunstnerisk ledelse:

  • Beate Pflüger viola - Schelswig-Holsteinisches Landessinfonieorchester
  • Anna Kristina Hindø, violincello - Sønderjyllands Symfoniorkester


Workshoppen er for strygerensembler med unge medlemmer, som stadigvæk er skoleelever.

De ledsagende professionelle musikere indøver sammen med deltagerne forberedte værker. Ved workshoppens afslutning ca. kl. 17 vil resultaterne blive offentligt præsenteret for et lille publikum.

De planlagte værker bedes indsendt i tre eksemplarer eller pr. e-mail. Detaljerede informationer over workshoppens forløb meddeles deltagerne umiddelbart efter tilmeldingsfristen er udløbet.

Tilmelding: Senest den 20. marts 2017 til Nina Lemcke, Sydslesvigsk Forening, Flensborghus, Norderstr. 76, 24939 Flensborg, tlf. 0461 14408118 eller -117, e-mail til kultur@syfo.de

Deltagelse: Gratis, der sørges for forplejning i løbet af dagen

Arrangør: Dansk-Tysk Selskab af Musikvenner af 1998 bestående af Sønderborg Musikforening, Verein der Musikfreunde e.V. Flensburg, Sydslesvigsk Forening og Bund Deutscher Nordschleswiger.