FAMILIE-SPROG-FESTIVAL PÅ TVÆRS AF GRÆNSEN

28.-30. april 2017

Chritianslyst, Christianslyst 1, Nottfeld, Süderbrarup


I forbindelse med det seminar der blev afholdt til temaet ”Fornyelse af venskabsforbindelser” i foråret 2016, blev der dannet forskellige arbejdsgrupper. En af grupperne, sammensat af Kirsten Wehmüller og Kirsten Rykind Eriksen fra Grænseforeningen Kreds 20, Daniela Caspersen og Jörn Fischer  fra Husum Amt og Marike Hoop, Dansk Sekretariat for Flensborg Amt, præsenterer nu deres projekt. Det blev til en familieweekend på Christianslyst den 28.-30. april 2017 for familier fra begge sider af grænsen.

Om lørdagen og søndagen vil der på skift være tysk-dansk-tandem-kursus med Walter Paulsen for de voksne om formiddagen, og diverse aktiviteter for børnene og de voksne formiddage og eftermiddage. Der er bl.a. planlagt løbetræning, gåtur, sport/udelege, medfortælling, lav-selv-ansigtsbehandling, drama, sprogværksted, billedværksted og håndarbejde.

Hvad er et tandemkursus?

Formålet er, at dansk og tysk undervises i fællesskab og man lærer af hinanden! Vær med og mød andre, del din viden med andre og tilegn dig ny viden: således er du med til at præge fremtidens grænseoverskridende kommunikation. Walter Paulsen har haft succes med tandemkursus og fungerer som en slags "mødeleder". Det er et kursusforløb, hvor der arbejdes med samtaler og ikke med grammatik og retskrivning.

Interesserede kan henvende sig til Dansk Sekretariat for Flensborg Amt, mail: flamt@syfo.de, tlf. +49 461 144 08 156 eller Grænseforeningen Kirsten Rykind-Eriksen, mail: rykind@bbsyd.dk, tlf. +45 40265489