Kategori: nyheder

Til minde om Else Diekmann - jan. 09

Else Diekmann, som i en lang årrække var ildsjælen bag dansk lejrskolevirksomhed i Tønning, blev 86 år gammel. Hendes fødenavn var Gericke, og hun hørte til en af de gamle dansksindede Tønning-familier.

Sidst i 1950erne begyndte...

Kategori: nyheder

Fristen for deltagelse i årsmødeplakat-konkurrencen 2009: 23.1.

ALLE KREATIVE SJÆLE OPFORDRES TIL AT DELTAGE


SSFs Årsmødeudvalg minder om konkurrencen om årsmødeplakaten 2009. Kreative ildsjæle er meget velkomne til at forsøge sig. Fristen er sat til 23. januar 2009.


Praktiske krav:...

Kategori: nyheder

Jan. 09: Dansk tv i sydslesvigske kabler også efter 1. november

Med tilfredshed har det danske mindretal i almindelighed og mindretallets kulturforening Sydslesvigsk Forening i særdeleshed taget til efterretning, at regeringen og et flertal i Folketinget gennem øget støtte har sat Danmarks...

Kategori: nyheder

Sydslesvigs nytårshilsen - jan. 09

Af den nyvalgte SdU-formand Inger Marie Christensen i Danmarks Radio på P1 den 31. december 2008