Kategori: nyheder, startside

OBS! Lukkedag

Grundet et internt kursus for hovedparten af SSF’s medarbejdere vil samtlige amtssekretariater være lukkede og uden bemanding onsdag 1. februar. Det samme gælder hovedparten af de administrative afdelinger ved Dansk...

Kategori: startside, nyheder

Sydslesvigs bidrag til Danmark

Her kan Du i sin fulde længde og ordlyd downloade den analyse-rapport, - Slesvigs bidrag til Danmark - som har været omtalt og kommenteret i både danske og tyske medier gennem den sidste uges tid. Analysen er udarbejdet af den...

Kategori: startside, nyheder

Læsefestival i Sydslesvig 2017

Læsefestival i Sydslesvig 2017 er et samarbejdsprojekt med diverse foreninger i Sydslesvig. Formålet er at skabe fokus på læselyst og formidle læseglæde ved at arrangere diverse læseevents for børn og voksne...

Kategori: nyheder

Nytårskoncert med Lauseniana og Julie Meera Albertsen i Harreslev 22. januar

Der er nytårskoncert med Lauseniana i Holmberghallen i Harreslev 22. januar kl. 15.

Promenadeorkestret Lauseniana - som af de fleste nok er bedre kendt under...

Kategori: nyheder

Ny kommunikationschef i SSF pr. 2.1.2017

Sydslesvigsk Forenings nye kommunikationschef tiltræder 2. januar.

Den 54-årige journalist og sproglærer Klaus Stausbøll fra Give er efterfølger for Bernd Engelbrecht, foreningens pressesekretær gennem 25 år, der gik på pension...

Kategori: nyheder

SSWs Landssekretariat er flyttet

SSWs landsstyrelse og SSWs landdagsgruppe har besluttet, at partiets landssekretariat i Flensborg pr. 1. januar flyttes fra lokalerne på Skibbroen/ Schiffbrücke 42 til SSW-landdagsgruppens lokaler i Flensborghus-hovedbygningen i...

Kategori: nyheder

Foredragsrække med Grethe Bay fortsætter

Kunsthistorikeren Grethe Bay fortsætter sine foredrag om dansk billedkunst også i 2017, og foredragsrækkerne gennemføres igen på Flensborg Bibliotek.

Alle interesserede er velkomne.

Deltagelse koster 25 euro per person per...

Kategori: nyheder

Kommende arrangementer

Arrangementer mailes til jette@syfo.de

Husk også at meddele aflysninger.