Åben København-tur med Erhvervsforeningen


Dansk Erhvervsforening i Sydslesvig, der traditionen tro arrangerer sine studierejser sammen med andre foreninger som f. eks. Borgerforeningen og Skt. Knudsgildet, arrangerer fredag-søndag 14.-16. oktober en studierejse til København i forbindelse med Kulturnatten den 14. oktober.

Og modsat tidligere er der åbnet op for, at alle interesserede kan deltage.

Turen arrangeres praktisk af Neubauer i Flensborg, og interesserede bedes sætte krys i kalenderen allerede nu.

Programmet er under udarbejdelse, og relevante oplysninger som tilmelding osv. gives på et senere tidspunkt.