Her er SSF's nye kommunikationschef


Ny kommunikationschef for det danske mindretals Sydslesvigsk Forening (SSF) bliver med virkning fra 1. januar 47-årige Lars Erik Bethge fra Flensborg. Bethge har været talsmand for delstatsregeringen i Kiel

fra 2012 til 2017 og pressechef for Sydslesvigsk Vælgerforening fra 2003 til 2012.„Det danske mindretal har stor interesse i at være synligt i Danmark. Vi byder på mangespændende historier om, hvordan det er at leve et dansk liv udenfor Danmarks grænser, hvordan dansk kultur er en naturlig del i nutidens Nordtyskland og hvordan Danmark og Tyskland sammen har skabt et enestående samliv mellem forskellige nationaliteter og kulturer. Vi glæder os over at kunne byde medierne en erfaren sparringspartner som Lars Erik Bethge. Vores nye kommunikationschef vil være behjælpelig med alle spørgsmål rundt om mindretallet, Sydslesvig og grænselandet,“ siger SSFs generalsekretær Jens A.Christiansen. SSF er det danske mindretals kulturelle hovedorganisation med ca. 14.000 medlemmer og organiserer bl.a. det danske græsrodsarbejde, mangfoldige danske kulturtilbud og det danske ældrearbejde i Sydslesvig. Desuden repræsenterer SSF det danske mindretal, når det gælder overordnede mindretalspolitiske spørgsmål på såvel nationalt som internationalt plan.