Bjørneskindshuer og flotte heste

Garderne og ringriderne skabte opmærksomhed på Søndertorv.

Tambourkorpset klar til afgang fra Flensborghus.

Korpset vel ankommet på Søndertorv efter stop på Nørretorv, ved Helligåndskirken, Union-Bank og Borgerforeningen.

De tre ringridere - her på Flensborghus-parkeringen. Korpset og ringriderne sluttede ved middagstid seancen af ved rådhuset.

Kgl. livgardes tambourkorps og Sønderborg-ringridere gæstede Flensborg


Torsdag den 7. juli gæstes Flensborg af den kongelige livgardes tambourkorps fra København.

Den torsdag var der dog ikke blot bjørneskindshuer at se i Flensborg; der var også musik ved  tambourkorpset (15 mand og 1 kvinde) - ledsaget af tre repræsentanter for ringridningen 8.-11. juli i Sønderborg, ligeledes i flotte uniformer og på særdeles iøjnefaldende heste.

Hele arrangementet, som Sønderborg-ringriderne og byen Flensborgs kulturafdeling stod for, og som SSF ydede teknisk assistance til, var målrettet på at lokke flensborgere og andet godtfolk, der villigt tog imod de omdelte informationsblade om ringridning, til at komme til Sønderborg de dage.

Med Flensborghus som udgangspunkt drog garden kl. 10.30 gennem den indre by i Flensborg til rådhusets p-plads, hvor der forskellige steder undervejs blev givet små koncerter.

 

 

PROGRAM

10.30 Ankomst Flensborghus

10.45 Afgang Flensborghus

11.00 Koncert på Nørretorv/ Nordermarkt

11.15 Afgang mod Søndertorv/ Südermarkt med stop ved Helligåndskirken, Union-Bank og Borgerforeningen

11.45 Koncert på Søndertorv/ Südermarkt

12.00 Afgang mod rådhuset gennem Rødegade/ Rote Str.

12.15 Koncert ved rådhuset

12.30 slut