KOMMENTAR: 20 års anerkendelse fejres


Den sydtyske by Bayreuth i Oberfranken nær Nürnberg er især kendt for sine årlige Wagner-festspil i juli og august måned, hvor værker og kompositioner af Richard Wagner opføres i stor stil. 

En musikalsk begivenhed, der hvert år tiltrækker sig stor internationel opmærksomhed, beundring og anerkendelse langt ud over Tysklands grænser.

I morgen aften danner Bayreuth rammen om endnu en begivenhed, der bør fortjene samme bevågenhed fra udenlandsk og især europæisk side.

Under et stort og officielt jubilæums-arrangement på Schloss Fantasie få minutters kørsels udenfor Bayreuth markeres 20-året for Tysklands officielle anerkendelse af sine fire nationale mindretal:  Frisere, sorberne, de tyske sinti- og roma’er plus det danske mindretal i Sydslesvig.

Og det arrangement er sød musik i SSF’s ører.

Med den statslige formaliserede anerkendelse har Tyskland og den tyske forbundsregering på det lovgivningsmæssige område 20 års forspring i forhold til EU og en lang række andre europæiske nationer i relation til grundlæggende mindretals-anliggender, og det er naturligvis værd af fejre.

Derfor deltager Sydslesvigsk Forening aktivt i morgendagens festligheder i Bayreuth, hvor der blandt andet vil blive gennemført en række mindre panel-diskussioner, hvor repræsentanter og talsmænd fra de fire nationale mindretal vil gøre status og tage temperaturen på mindretallenes aktuelle situation anno 2017 - 20 år efter deres officielle anerkendelse.

Glædeligt er det også, at den frisiske sangerinde Scarlett Rani-Adler fra øen Før er engageret som en del af den musikalske underholdning.  Hun vil blandt andet synge viser på frisisk, tysk og plattysk.

Og endelig vil morgendagens markering også figurere som en officiel afskedsreception for Hartmut Koschyk, der har fungeret som den tyske forbundsregerings mindretalskommitterede siden januar måned 2014, hvor han talrige gange er fremstået som en fremragende, troværdig og ’ambassadør’ for mindretallenes sag. 

Der er al mulig grund til at sige ham stor Tak for indsatsen og det konstruktive diplomatiske engagement, har han lagt i øge såvel den nationale som den internationale forståelse for de nationale folkegrupper og mindretal.  Sydslesvigsk Forening repræsenteres officielt ved generalsekretær Jens A. Christiansen.        

   Sydslesvigsk Forening