Kring ny 1. næstformand i SdU

SdU-formand Kirstin Asmussen på talerstolen, forretningsfører Horst Schneider i forgrunden; i baggrunden omkring 100 delegerede og gæster. (Foto: Martina Metzger)


På SdUs sendemandsmøde 28. marts på Flensborghus - forretningsfører Horst Schneiders sidste regulære, inden han går af til september - blev 2. næstformand Anders Kring valgt til 1. næstformand efter Ronny Grünewald, og Anja Otten blev ny 2. næstformand.

Forslag til vedtægtsændringer (ændre navnet fritidshjem til børne- og ungdomshus, ændre forretningsfører til direktør, skære i antallet af styrelsesmedlemmer og ændre dens kompetencer) blev grundet almindelig forvirring ikke vedtaget.

SdUs kulturpris gik til Kirsten Heinke, en aktiv, engageret og værdig SdU-repræsentant i organisationssammenhænge, og H.A.I. Pedersens vandrepokal blev overrakt Ronald "Chicken" Weigelt, utrættelig formand for IF Stjernen igennem 20 år.