SSF stopper Pakhus- projektet men vil holde fast i ideen om Mindretallenes Hus


KØBENHAVN/FLENSBORG. På et møde med kulturminister Mette Bock har SSFs formand Jon Hardon Hansen og SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen tirsdag eftermiddag (9. januar) valgt at sætte projektet Mindretallenes Hus på stand by og opgive de hidtidige planer om at etablere et sådant centrum i SSFs pakhus ved siden af Flensborghus. (jvf. sidste uges særudgave af KONTAKT)


På mødet med ministeren redegjorde SSF for den aktuelle situation og meddelte, at der på baggrund af den aktuelle debat og modstanden i forhold til byggeprojektet, er brug for en »timeout«. Denne pause vil  SSF bruge til at nyvurdere situationen og finde andre veje for at realisere idéen bag Mindretallenes Hus.


Pakhusprojektet stoppes
»Rent praktisk betyder det, at jeg vil foreslå SSFs hovedstyrelse, at vi stopper pakhusprojektet«, sagde SSF-formand Jon Hardon Hansen i går før styrelsens møde. »Både vi og den danske regering vil nu tage kontakt til vores tyske partnere i Berlin, Kiel og Flensborg, der jo har været meget engagerede og optaget af projektet, og forklare situationen.


Jeg håber, at vi efter en tænkepause indenfor SSF, hvor vi selvfølgelig inddrager alle, kan tage fat på en dialog med de andre danske organisationer og FUEN. Vi bør tale om, hvad vi i fællesskab kan gøre for at realisere ideen om Mindretallenes Hus i vores region. Det vil sige, holde fast i ideen Mindretallenes Hus, der har bred opbakning i mindretallet, men på sigt etablere et sådant centrum og mødested for europas mindretal et andet sted end i det gamle pakhus.«


Lukket fra den danske side
Kulturminister Mette Bock, der tidligere har været formand for Grænseforeningen, erklærede efter mødet med henblik på Pakhusprojektet: »Det aktuelle projekt er lukket fra den danske regerings side. Det vil vi meddele vores samarbejdspartnere i Tyskland.«


Ovenpå drøftelsen med ministeren har Mindretallenes Hus også været genstand for et SSF-hovedstyrelsesmøde i går aftes, der fandt sted i Flensborg. Da denne KONTAKT er blevet trykt på samme tid, finder du i dag (torsdag) et aktuelt referat fra mødet på vores hjemmeside www.syfo.de