1920 - 1933 Det organiserede mindretal

Flensborg Avis’ bladhus på Nørretorv i 1930. Foto: Dansk Centralbibliotek

Afstemningen efterlod et stort dansk mindretal i Sydslesvig. Heraf håbede nogle, at grænsen ville kunne justeres igen ved en senere lejlighed. Andre erkendte afstemningsresultatet, men ville sikre, at man kunne leve et dansk liv også syd for grænsen.

 

Et væld af foreninger til gavn for det danske opstod i de følgende år, både nord og syd for grænsen. Blandt de ældste og mest betydningsfulde er Skoleforeningen og Sydslesvigsk Forening, som den gang hed Den slesvigske Forening.

 

I årene mellem folkeafstemningen og den nazistiske magtovertagelse blev der etableret en række danske skoler i Sydslesvig – navnlig i Flensborg, og dansk kulturliv fik mere lempelige vilkår end under kejserdømmet.

 

SSF stod den gang også for organiseringen af danske kandidater til politiske valg i Sydslesvig. Siden blev den opgave overtaget af Sydslesvigsk Vælgerforening, SSW, der blev stiftet i 1948.

 

 

Fotogalleri