2010 - et år med mindretalspolitiske op- og nedture for det danske mindretal

Ialt 15.000 demonstrerede 26. juni, 2010 mod ensidige nedskæringer af tilskuddene til mindretallets skoler. Her fra Schiffsbrücke i Husum. Foto: Karl-Heinz Blumenau

2010 blev et mindretalspolitisk ekstremt år for det danske mindretal i Sydslesvig.

 

Det politiske Danmark vedtog 23. marts enstemmigt en Sydslesviglov. Dermed har de danske bevillinger til mindretallet sit helt eget lovgrundlag, og er ikke længere blot en fodnote i finansloven.

 

Kort tid efter viste den slesvig-holstenske CDU-FDP-regering sit sande mindretalspolitiske ansigt ved at bebude ensidige nedskæringer over for det danske skolevæsen i Sydslesvig.

 

Mindretallet reagerede uhørt heftigt. Det opfattede nedskæringerne ikke som et spareforslag for et land med trang økonomi, men som et mindretalspolitisk overgreb.

 

De traditionelle danske årsmøder i Sydslesvig sidst i maj blev det år til sande protestmøder, og den 26. juni demonstrerede hen imod 15.000 danske sydslesvigere og venner fra flertalsbefolkningen syv steder i Sydslesvig mod landsregeringens planer.

 

Trods demonstrationerne og et betragteligt internationalt pres fastholdt regeringen sin beslutning – så længe den kunne.

 

Ved landdagsvalget i 2012 kom der et nyt flertal og en ny regering. Det dansk-frisiske mindretalsparti, SSW kom for første gang i historien med i en slesvig-holstensk regering, sammen med socialdemokraterne og De Grønne.

 

Fra 2013 blev ligestillingen på skoleområdet genindført. De danske skoler modtager igen samme tilskud pr. elev fra delstaten Slesvig-Holsten som de tyske.  

 

 

Fotogalleri