Tilsluttede organisationer og foreninger

Gratis postkort fås ved henvendelse til SSFs sekretariater. Idé & foto: Ørsted & FotoSabroe

Borgerforeningen

Dansk Erhvervsforening i Sydslesvig

Dansk Kirke i Sydslesvig

Den slesvigske Kvindeforening

DSH - Foreningen af Aktive Kvinder

Duborg-Samfundet

Flensborg danske Journalistforening

Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling

Fælleslandboforeningen for Sydslesvig

Gamles Værn

Harreslev Amatørscene

Hejmdal Blæseorkester

Historisk Samfund, Sydslesvigs Amtskreds

Sct. Georgs-Gildet Flensborg

Slesvigsk Kreditforening

Sprogforeningen i Sydslesvig

St. Knuds-Gildet

Sydslesvigs danske Kunstforening

Sydslesvigs Museumsforening

Sydslesvigs Selvhjælp (SSH)

Sønderjysk Arbejder Forening (SAF)

Slesvig Folkekor

Torsdagskoret

 

 

Navne og adresser på formænd hhv. kontaktpersoner fås ved henvendelse til

Dansk Generalsekretariat i Flensborg

tlf. +49 (0) 461 14408 0 eller

info@syfo.de