Spil Dansk Dagen i Sydslesvig

 

Spil Dansk Dagen er musiklivets årlige festdag og afholdes i Sydslesvig i år torsdag, den 15. oktober. På Spil Dansk Dagen er ca. 1000 musikarrangementer fordelt over hele Danmark og Sydslesvig. Mange radioer spiller på dagen udelukkende dansk produceret musik. Flere TV stationer bruger dagen til at lave udsendelser specielt om dansk musik. Alle de største toneangivende danske musik- og kulturorganisationer er hvert år med til at arrangere Spil Dansk Dagen i samarbejde med KODA.

 

Ligesom sidste år er Sydslesvig igen blevet udnævnt til ”Spil Dansk Kommune", og dette giver os en ramme for at støtte det lokale musikliv. Styregruppen, der består af repræsentanter fra flere sydslesvigske organisationer (Skoleforeningen, SSF, SdU, Dansk Centralbibliotek, Aktivitetshuset) udlodder to koncerter i anledning af Spil Dansk Dagen, inviterer til Fællessang på Søndertorv og er udkommet med en programfolder, der viser et overblik over de musikalske aktiviteter i Sydslesvig til Spil Dansk Dagen.

 

PROGRAMFOLDER

Programfolderen kan downloades her på siden, på http://www.aktivitetshuset.de/kulturprojekter/spil-dansk-dagen/ eller du kan få eksemplarer på Flensborghus, Flensborg Bibliotek eller Aktivitetshuset. 

 

VIND EN SKOLEKONCERT

For at en sydslesvigsk skole kan vinde en koncert til Spil Dansk Dagen, skal skolen indsende en blanket til lodtrækningen indtil den 25.09. til spildansk@sdu.de eller per post til SdU, att. Tinne Virgils, mærket "Spil Dansk", Norderstr. 76, 24939 Flensborg. Blanketten kan downloades her på siden eller på http://www.aktivitetshuset.de/kulturprojekter/spil-dansk-dagen/

 

VÆR MED TIL FÆLLESSANG

Alle skoler inviteres igen til fællessang på Søndertorv (mandag, den 12.10. fra kl. 10.30 - 11.30). Der vil ikke kun være fællessang, men Ture Pejtersen og Eberhard von Oettingen vil fyre godt op blandt eleverne og synge Sydslesvigs nye fællessang sammen med dem, så det kan høres langt ud over Søndertorv. Du må gerne sende en mail til spildansk@sdu.de og tilmelde din klasse/skole til fællessang på Søndertorv!

 

Folder

Vind en skolekoncert

 

SYDSLESVIGSANG

Tekst

Noder

Noder - dybe

Melodi

Solosang

Korsang

Sangen er indsunget af elever fra Ejderskolen i Rendsborg under ledelse af Bente Lange.