Spil Dansk i Sydslesvig

 

Spil Dansk er musiklivets årlige festdag og afholdes i Sydslesvig i år i uge 45 og 46. Hele arrangementet omfatter ca. 1000 musikarrangementer fordelt over hele Danmark og Sydslesvig. Mange radioer spiller udelukkende dansk produceret musik, og flere TV stationer bruger arrangementet til at lave udsendelser specielt om dansk musik. Alle de største toneangivende danske musik- og kulturorganisationer er hvert år med til at arrangere Spil Dansk i samarbejde med KODA.

 

Ligesom i de foregående år er Sydslesvig igen blevet udnævnt til ”Spil Dansk Kommune", og dette giver os en ramme for at støtte det lokale musikliv. Styregruppen, der består af repræsentanter fra flere sydslesvigske organisationer (Skoleforeningen, SSF, SdU, Dansk Centralbibliotek, Aktivitetshuset) udlodder to koncerter i anledning af Spil Dansk, inviterer til Fællessang på Søndertorv og er udkommet med en programfolder, der viser et overblik over de musikalske aktiviteter i Sydslesvig til Spil Dansk.

 

PROGRAMFOLDER

Programfolderen 2017 kan ses og downloades her på siden, på http://www.aktivitetshuset.de/kulturprojekter/spil-dansk-dagen/ eller du kan få eksemplarer på Flensborghus, Flensborg Bibliotek eller Aktivitetshuset. 

 

VIND EN KONCERT TIL DIN SKOLE HHV. BØRNEHAVE

For at en sydslesvigsk skole kan vinde en koncert til Spil Dansk, skal skolen indsende en blanket til lodtrækningen indtil den 29.09. til katja@sdu.de eller per post til SdU, att. Tinne Virgils, mærket "Spil Dansk", Norderstr. 76, 24939 Flensborg. Blanketten kan downloades her på siden eller på http://www.aktivitetshuset.de/kulturprojekter/spil-dansk-dagen/

 

VÆR MED TIL FÆLLESSANG

Alle skoler og daginstitutioner inviteres torsdag den 2.11. til fællessang på Søndertorv. Fra kl. 9.30 - 10.00 er der fællessang for børn fra daginstitutionerne, og fra kl. 10.40 - 11.30 for børn fra skolerne. Der vil ikke kun være fællessang, men Ture Pejtersen og Eberhard von Oettingen vil fyre godt op blandt eleverne og synge Sydslesvigs nye fællessang sammen med dem, så det kan høres langt ud over Søndertorv. Du må gerne sende en mail til spildansk@sdu.de og tilmelde din klasse/skole til fællessang på Søndertorv!

 

Folder 2017

Workshop med Tine Mynster

Vind en skolekoncert

Vind en børnehavekoncert

Fællessang skoler

Fællessang daginstitutioner

 

Tekst og noder til "Giv mig dine hænder"

Videoklip "Giv mig dine hænder"

 

Videoklip Stephan Grabowski "Kun vinden bærer os nu"

 

SYDSLESVIGSANG

Tekst

Noder

Noder - dybe

Melodi

Solosang

Korsang

Sangen er indsunget af elever fra Ejderskolen i Rendsborg under ledelse af Bente Lange.