SSF - DE DANSKE SYDSLESVIGERES KULTURELLE HOVEDORGANISATION

Om det danske mindretals historie, om SSFs aktuelle tilbud og arbejde, arrangementer, nyheder og KONTAKToplysninger for (kommende) medlemmer, tillidsfolk og gæster. Og links til dem, vi samarbejder med.

SYDSLESVIG-HÅNDBOGEN

 

SYDSLESVIG - VI GØR DANMARK LIDT STØRRE!

Nyheder/meddelelser

Kategori: startside

TELEFON-PROBLEMER

Det er for øjeblikket ikke muligt at ringe til Sydslesvigsk Forenings sekretariatet, lige som der også er problemer med mailkontakten. Der arbejdes på sagen.

Kategori: Andre, Kulturtilbud, startside

GRATIS FANEBÆRERKURSUS I SYDSLESVIG

Fredag den 28. april 2017 kl. 15.00 - 18.00

A.P. Møller Skolen, Fjordallee 1, Slesvig

Kategori: nyheder, startside

FORSKNINGSPROJEKT

Klik her, hvis Du vil deltage i skotske Ruairidh Tarvets digitale spørgeskema-undersøgelse, der indgår som en del af hans igangværende forskningsp...

Kategori: nyheder, startside

FORSKNINGSPROJEKT

Klik her, hvis Du vil deltage i historiker Rejhan Bosjnaks digitale spørgeskema-undersøgelse, der indgår i hans igangværende forskningsproj...

Kategori: nyheder, startside

UGENS KONTAKT

Læs KONTAKT uge 7 -  torsdag 16. februar. Klik her

Kategori: nyheder, startside

Kommentar: Mindretallet er altid et studie værd

[KONTAKT] Det danske mindretal i Sydslesvig har i de seneste uger været udsat for meget opmærksomhed fra dansk side. Især fra den danske dagspresse, hvor både de æterbårne medier og den trykte presse ...

Kategori: nyheder, startside

ÅRSMØDE T-SHIRT

Så er det nu Du skal bestille den officielle Årsmøde T-Shirt til De Danske Årsmøder i Sydslesvig 2017.

Kategori: nyheder, startside

ÅRSMØDE-KRUS 2017

Så er det tid til at bestille det officielle Årsmøde-Krus til De Danske Årsmøder i Sydslesvig 2017.

Kategori: startside, nyheder

KOMMENTAR: SSF får det til at swinge

Som det fremgår andetsteds på denne side – og på SSF’s officielle hjemmeside (www.syfo.de) – befinder vi os lige nu midt i en jazztid. 

Hos vore danske venner nord for grænsen står hele februar ...

Kategori: startside, nyheder, Flensborg by

OBS: Begrænset åbningstid

I forbindelse med Viggo M. Pedersens fratræden som bykonsulent for Flensborg by vil SSF’s bysekretariat kun være delvist åbent og bemandet fra 8.00-11-30 i sidste halvdel af februar måned. Åbningstide...