Årsmødeplakater på Jes Kruse Skolen


Elever og lærere på Jes Kruse Skolen i Egernførde behøver ikke længere at sidde på deres flade bagdele i skolens klasselokaler, når de skal fordybe sig i historien om de danske årsmøder i Sydslesvig. Det er faktisk meget bedre at bevæge sig ud på gangen, hvor ikke færre end 32 indrammede Årsmødeplakater er udstillet og hængt op. på væggene.  Årsmødeplakaterne blev hængt op i ugen før Kristi Himmelfartsferien, hvor udstillingen blev åbnet med en mindre fernisering. Plakaterne og kan både ses under årsmøderne om små 14 dage og i skolens åbningstid resten af dette skoleår.  De mange årsmødeplakater, der spænder over ikke færre end 65 år, da den ældste udstillede plakat går helt tilbage til 1952.