Behov for et daghjem for hjemmeboende ældre....?


Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig undersøger i øjeblikket om der er behov for et såkaldt daghjem i Sydslesvig, hvor hjemmeboende og plejekrævende ældre kan komme i dagtimerne for at være sammen med andre ældre, for at deltage i forskellige aktiviteter eller for at komme i aflastning. Sådan et tilbud eksisterer ikke i dag under Dansk Sundhedstjeneste. Men i takt med det stigende behov for flere ældreboliger og yderligere ældrepleje-tilbud, som sundhedstjenesten kalkulerer med indenfor de næste par år, indgår nu planen om at etablere et daghjem efter dansk forbillede. 

For at få afdækket, om også er et behov for et sådant daghjem blandt landsdelens ældre, deres familie og pårørende har sundhedstjeneste i denne uge udsendt et spørgeskema, hvor brugerne og deres nærmeste opfordrer til at svare på en række spørgsmål om daghjems-idéen.

Spørgeskemaet foreligger i et trykt udgave, som kan hentes hos Dansk Sundhedstjeneste på Waldstrasse i Flensborg og som de udekørende medarbejdere i ældreplejen tager med rundt til deres brugere.

Spørgeskemaet findes også i en digital version, som kan downloades ved at klikke her.

Endelig er planerne om et daghjem beskrevet yderligere i denne uges udgave af KONTAKT.