Danske og tyske officials til årsmøde i Sydslesvig 23.-25. maj

Folketingets formand Mogens Lykketoft.

Landdagspræsident Klaus Schlie

EU-kommissær Connie Hedegaard.

Europa- og kulturminister Anke Spoorendonk.

• Grev Ingolf og grevinde Sussie

• EU-kommissær Connie Hedegaard

• Folketingets formand Mogens Lykketoft,

• Landdagspræsident Klaus Schlie

• Europa- og kulrurminister Anke Spoorendonk,

• Folketingets Sydslesvigudvalg med formand Benny Engelbrecht MF (S) i spidsen

• og en lang række folketingsmedlemmer og repræsentanter for samfundsrelevante organisationer


Det løbende ajourførte årsmøde-program finder man ved at klikke på årsmøde-knappen til venstre her på sitet.

Op imod 20.000 danske mødes ved 44 folke- og festmøder 23.-25. maj i hele Sydslesvig under mottoet »Sydslesvig - en dansk fortælling«.

Det officielle Danmark vil traditionen tro være repræsenteret ved de 90. danske årsmøder i Sydslesvig: Folketingets formand Mogens Lykketoft (friluftsmødet i Flensborg søndag eftermiddag) og Grænseforeningens kommende formand Mette Bock MF (LA) (Husum søndag eftermiddag) er blandt de danske politikere/ personligheder, der har sagt ja til at deltage i de danske årsmøder i Sydslesvig - i år den 23.-25. maj, oplyser årsmødearrangøren Sydslesvigsk Forening.

EU-kommissær Connie Hedegaard taler ved aftenmødet fredag i Oksevejens Skole i Flensborg-Sporskifte. Her deltager også greveparret Ingolf og Sussie.

Også Slesvig-Holstens Europa- og kulturminister Anke Spoorendonk er med: Fredag aften i Sporskifte og lørdag eftermiddag på Duborg-Skolen i Flensborg.

 

FriluftsmødeT I FLENSBORG

Folketingets formand Mogens Lykketoft er hovedtaler sammen med Slesvig-Holstens landdagspræsident Klaus Schlie på Flensborg bys, Flensborg amts og Sydtønder amts fælles friluftsmøde i Frueskovens Idrætspark søndag den 25. maj kl. 14.15.

Optoget starter kl. 13.30 ved Nørreport/ Nordertor (ikke på Nørretorv/ Nordermarkt).

Friluftsmødet i Flensborg fra kl. 14.15 på Frueskovpladsen rummer en gratis koncert med Phønix, en STOMP-opvisning ved skolebørn og underholdning ved Studenter-Sangforeningen Rungsted.

 

FRILUFTSMØDET I SLESVIG

Fhv. minister, Venstre-næstformand Kristian Jensen (MF) og Slesvig-borgmester dr. Arthur Christiansen er hovedtalerne på friluftsmødet i Slesvig. hvor der også er programsat gymnastikopvisning ved elever fra Sundeved Efterskole pg koncert med Babylove & The Van Dangos.

Optoget stater kl. 13.45 ved Hiort Lorenzen-Skolen, selve friluftsmødet kl. 14.25 på SIF-pladsen.

 

FRILUFTSMØDET I HUSUM

Grænseforeningens nye formand Mette Bock MF (LA), lærer Carsten Hagemann og ungdomstaler Peter Grunder er talerne på friluftsmødet i Husum bag Husum Danske Skole.

Optoget starter kl. 13 på skolen, og selve mødet åbnes kl. 14. Andre programpunkter er et hyrdehunde-show ved Stærup Fårebrug og et lokalt børnekors optræden.

 

Lidt historie

Det første årsmøde i Sydslesvig fandt sted i 1921, året efter grænsedragningen i 1920. Tre årsmøder aflystes siden.

Ud over at være synligt tegn på sydslesvigernes danskhed har de danske årsmøder altid været et mødeforum mellem danske fra Sydslesvig og danske fra Danmark.

 

44 møder i alt

Alt i alt afvikles der fredag, lørdag og søndag 23.-25. maj 44 danske årsmøder i Sydslesvig, i Flensborg-området alene 15, i år centreret om »Sydslesvig - en dansk fortælling«. Weekenden byder derudover på et bredt rammeprogram med småmøder, koncerter o.a.

Ved årsmøderne mødes traditionen tro danske sydslesvigere med danskere nordfra til fest og skæg men også til alvors tale og uddybning af venskaber.

Årsmøderne rummer foruden taler, underholdning og samvær en del musik og sang ved solister og kor, gymnastikopvisninger, FDF/FPF-orkestre og andre orkestre fra Sydslesvig og Danmark - og optog med Dannebrog i spidsen.

 

Afsluttende fælleskoncert

Søndag den 25. maj afrundes årsmøderne med alle deltagende FDF-orkestres optog gennem den indre by i Flensborg med afgang kl. 18 fra Nørreport og afsluttende fælleskoncert kl. 18.30 på Søndertorv.

 

TALERRÆKKEN

omfatter i år knapt så mange ministre. Til gengæld er Folketinget inklusive Sydslesvigudvalget, Region Syddanmark, Grænseforeningen, Slesvig-Ligaen, Danmarks-Samfundet, Foreningen Norden, Tønder Kommune, SSF, SSW, SdU, kirken og skoleforeningen bredt repræsenteret rundet omkring på de sydslesvigske årsmøde-talerstole sammen med andre markante personligheder fra Danmark og Sydslesvig.

 

UNDERHOLDNING

Hvad årsmøde-underholdningen angår, kan man glæde sig til sydslesvigske børnehave- og skolebørn side om side med sydslesvigske og fra Danmark "importerede" solister og orkestre.

Endelig indrammes de danske årsmøder i Sydslesvig også i år af talrige andre arrangementer, udstillinger og sidst men ikke mindst gudstjenester.