Deres største Årsmøde-oplevelse...


[ÅRSMØDEKONTAKT]Forud for de danske årsmøder 2017, der finder sted  i weekenden  9.-11. juni, har en række tidligere sydslesvigere, der ikke længere bor i landsdelen,  beredvilligt gravet i hukommelsen for at sætte ord på deres allerstørste årsmøde-oplevelse.  De præsenteres som en række selfie-agtige tilbageblik i Årsmødekontakt side 18 og 19.  Læs mere her.