KOMMENTAR: Brug vores allesammens museum, kære danske skoler i Sydslesvig!


Siden 1990 har det danske mindretal haft et eget museum. Et museum, hvor mindretallet også på flertalsbefolkningens vegne tager vare om en spændende og vigtig del af Sydslesvigs, Slesvig-Holstens og Danmarks kulturelle arv. Man kan med rette hævde, at dette forsvarsanlæg, "Danernes værk", var grundlag for, at verdens ældste kongerige, Danmark, opstod senere.

Men Danevirke Museet er meget mere end et indblik i jern- og middelalderens konflikter, grænsedragning og statsdannelse. Intet andet sted kan man på denne måde se og forstå, hvor vi kommer fra som dansk mindretal. Derfor er det skuffende, at interessen for vores museum ser ud til at være betydeligt større nord for grænsen end på vores egne skoler i Sydslesvig. 

Vores fælles mål må dog være, at hvert barn på en dansk skole kommer til Danevirke Museum mindst én gang i løbet af dets skoletid. Så det kan opleve, hvorfor det kan gå på en dansk skole i dag og hvor meget der hænger sammen med vores skoler.

 

På museet får vores unge tilmed relevant input til en debat om grænser, folkevandringer og kulturel frihed, der præger vores tid og rækker langt ud i fremtiden. Så, kære skoler: Det kan betale sig at bruge vores alle sammens museum!

Sydslesvigsk Forening