KOMMENTAR: Godt nytår! - og lad os starte på en frisk


Ja, kommunikationen omkring mindretallenes hus kunne have været bedre. Når der er nogle, der får ting så galt i halsen, at de stiller spørgsmålstegn ved SSFs lødighed, så må der været gået noget galt. Men nej, det må ikke give anledning til at stille spørgsmålstegn ved et godt projekt. Og nej, det er slet ikke acceptabelt, at dette benyttes til at drage projektet i tvivl, fordi nogen har et horn i siden på nogen. Eller fordi nogen har den politiske holdning, at det ikke er det danske mindretals opgave at være solidarisk med romaer og andre mindretal.

Ja, dette projekt handler i høj grad om at hjælpe andre, der har brug for det, og ikke helt så meget om det danske mindretal. Og ja, vi står overfor store - og langt større - udfordringer i mindretallet, som vi først og fremmest skal have løst. Men nej, det må ikke være et spørgsmål om enten-eller. “Mindretalskonflikt“ er noget som i vores hverdag umiddelbart virker langt, langt borte. Men vi har selv nydt godt af andre mindretals og FUENs solidaritet, i 2010 da vores skolebørn lige pludselig ikke skulle være 100 % værd længere eller i 2005 og 2012 da SSWs landdagsmandater i nogles øjne ikke længere var fuldtgyldige. Det varmede ikke kun, det efterlod også indtryk hos beslutningstagerne. Heldigvis var vi i sidste ende stærke og heldige nok til at mobilisere et politisk flertal med vores eget parti i spidsen. Men andre har ikke disse muligheder. Mindretallenes Hus er et signal mod indelukket national selvtilfredshed. Det behager ikke alle, men det er det, der er brug for i dagens Europa.

Og nej, Mindretallenes Hus er heller ikke en ensrettet vej.  Dem af os, der har været så heldige at måtte møde andre mindretal i FUEN, FUENs ungdomsorganisation YEN eller i det europæiske mindretalsparti EFA ved, hvor givende og inspirerende det er at møde mennesker, der på denne måde har noget til fælles med os. Det styrker identiteten, og det giver inspiration til at udvikle vores egen hverdag i mindretallet. Det kunne give os en tiltrængt saltvandsindsprøjtning, hvis ikke kun organisationernes ledelser men også de mange aktive på andre planer fik mulighed for at opleve mennesker fra andre mindretal, når de besøger Mindretallenes Hus.

Ja, Mindretallenes Hus som et af flere SSF-projekter har fyldt rigtig meget i de sidste mange måneder. Det er et vanskeligt projekt. Men nej, det betyder ikke, at SSFs ledelse ikke kerer sig lige så meget om foreningens egen udvikling. Derfor håber vi på en snarlig lykkelig beslutning, så vi kan komme videre med alle de vigtige spørgsmål omkring foreningsudviklingen: Hvordan videreudvikler vi strukturerne og bakker de mange frivillige rundt omkring op? Hvordan fortsætter vi saneringen og udviklingen af de bygninger, vi selv bruger til dagligt? Hvad er der brug for rundt omkring? Skal noget måske sælges? Hvilke danske tilbud kan og bør vi lokalt og regionalt give vores medlemmer om 10, 20 år? Hvordan ser mindretallets identitet og sprogbrug overhovedet ud i det 21. århundrede, og hvordan vil vi påvirke udviklingen? Det er spørgsmål, vi kun i fællesskab i en demokratisk proces kan finde svar på.

Ja, der er irritationer lige nu. Men nej, vi vinder intet ved at give op, for så taber alle. Mindretallet taber sikrede tyske tilskud på mere end 1,3 millioner Euro, som forsvinder i de almene offentlige budgetter igen. Vi taber vores anseelse hos dem udenfor Sydslesvigs grænser, der er velmenende, og vi taber muligheden for at videreudvikle os gennem mødet med andre mindretal. Flensborg taber sin rolle som et centrum for de europæiske mindretal. Det dansk-tyske grænseland og Slesvig-Holsten taber et særkende, der er profilskabende langt ud over landets grænser. Og Danmark og Tyskland taber en mulighed for at fremme en udenrigspolitik, der bygger på konfliktforebyggelse og kriseløsning i de mere ustabile egne af Europa og Verdenen - noget der mere end nogensinde er brug for for at skabe fred og for at forhindre flugtbevægelser.

Vi har stadig en chance for at undgå det. Så lad os tale med hinanden, lytte til hinanden og finde en løsning, der garanterer, at ingen taber og fællesskabet vinder. SSF har altid spillet med åbne kort, men måske forsømt at vise dem frem ofte nok i forløbet. I denne særudgave af KONTAKT lægger vi kortene på bordet. De er forbundet med et håb om, at de giver grundlag for en funderet beslutning.

Godt nytår, Sydslesvig!

SSFs forretningsudvalg 
Jon Hardon Hansen, Gitte Hougaard-Werner, Steen Schröder, Kirsten Futtrup og Anette Neumann

 

 

Mere om Mindretallenes Hus i denne uges særudgave af KONTAKT