Kommentar: Mindretallet er altid et studie værd


[KONTAKT] Det danske mindretal i Sydslesvig har i de seneste uger været udsat for meget opmærksomhed fra dansk side. Især fra den danske dagspresse, hvor både de æterbårne medier og den trykte presse har ofret sendetid og spalteplads på det danske mindretal.

Interesse for mindretallet udvises imidlertid også både danske og udenlandske universiteter.

Som omtalt på side 4 i denne udgave af KONTAKT er forskning og fordybelse i regionens mindretal nærmest blevet ’hot stuff’ blandt studerende og historikere på såvel danske som udenlandske institutter og læreanstalter.

Netop i disse dage har to universitets-historikere i henholdsvis Danmark og Skotland – helt uafhængigt at hinanden – indledt hvert sit forskningsprojekt, som med forskellige afsæt og indfaldsvinkler vil undersøge og afdække det danske mindretals selvforståelse og nationale såvel som internationale tilhørsforhold i en verden, der bliver mere og mere digitaliseret og global.

Begge studerende – historiker og forskningsstipendiat Rejhan Bosnjak, som er tilknyttet Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek i Flensborg, og Ruairidh Tarvet, der studerer ved University of Edinburgh i Skotland – har i denne uge sat hver sin spørgeskemaundersøgelse i søen i håb om, at medlemmerne af de respektive mindretal både nord og syd for grænsen vil besvare og deltage i, så deres tilbagemeldinger bliver så mangfoldige, nuancerede og opdaterede som overhovedet muligt.

Et prisværdigt initiativ fra de to universitetsforskeres side.

Uanset, hvad deres forskning munder ud i og, hvilke konklusioner, de når frem til, når resultaterne af deres spørgeskema-undersøgelser gøres op og analyseres sammen med alle deres øvrige dataindsamlinger og informationer, så er det altid relevant og spændende at blive kigget i kortene og få sat nye ord og formuleringer på de sammenhænge og de ’indlysende’ selvfølgeligheder, som vi alle sammen alt for ofte har for vane at tage for givet.

Det danske mindretal i Sydslesvig har altid og vil altid være et studie værd.

SSF opfordrer derfor som udgangspunkt alle sine medlemmer - og alle andre med tilknytning til det danske mindretal - om aktivt at bistå de to historikere ved at klikke ind på de direkte digitale links til de to aktuelle spørgeskema-undersøgelser.

Det er naturligvis enhver frit for at springe over og undlade at deltage, hvis man er af den opfattelse, at ens relationer og tilhørsforhold til det danske mindretal er en privat sag.  

Via SSF’s hjemmeside og den digitale udgave af ugens KONTAKT et det muligt at klikke ind på såvel Rejhan Bosnjaks som Ruairidh Tarvets spørgeskema-undersøgelser.