KOMMENTAR: Så gælder det!


Den 3. april ringer stopuret hos EU-kommissionen for vores europæiske borgerinitiativ "Minority SafePack". Indtil da har vi chancen for at opnå vores mål om at indlevere 1 million underskrifter, der skal bevæge EU til at tage sig mere af mindretallene i Europa. Hidtil er der rundt regnet 600.000 underskrifter i EU-landene, og det bliver flere for hver time.

SSF vil sammen med de andre danske og frisiske organisationer gøre vores til, at vi her i det dansk-tyske grænseland yder et seriøst bidrag. Vi i SSF har sat os det mål, at der ialt samles 20.000 underskrifter i Sydslesvig. Hidtil er der dog kun ydet cirka 6.000 underskrifter i hele Tyskland. Men når vi ser på, hvor mange medlemmer der er i vores mindretal, og hvor mange af vores tyske naboer, der har understøttet os i vores 100 %-kampagne for få år siden, så er 20.000 stadig et realistisk mål. 

Vi vil i de kommende syv uger benytte enhver god lejlighed til at samle mange underskrifter. Vi vil bede store institutioner, internetplatforme og kendte personer om deres opbakning til projektet. Og vi vil her i KONTAKT blive ved med at minde vores medlemmer om, at vi har brug for understøttelse fra hver eneste af Jer.

Det kan og skal lykkes - alt andet ville også være pinligt for os allesammen, der er forbillede for mange andre mindretal i Europa. Så derfor støt initiativet med din underskrift og hjælp med at samle flere. Det er nu, det gælder!

 

Jon Hardon Hansen, formand for SSF