Kommentar: Skolelukninger vedrører alle


Skulle nogen kunne været i tvivl om de danske skolers værdi for mindretallets folkelige basis, så læs lige artiklen om Husby. Det er en sand solstrålehistorie, at det er lykkedes de danske institutioner i landsbyen i Angel at mobilisere forældrene til at overtage ansvar for distriktstsarbejdet.

 

Skolerne er rygraden i det danske arbejde. Ikke kun fordi vi her tager os godt af den yngste generation. Det er omkring skolerne at de danske lokalsamfund trives  - især udenfor de større byer. Deres bygninger tjener bl.a. også som forsamlingshus og mødelokale for SSF, SSW, spejdere og ældreklubber og de er træningslokale for vores sportsforeninger. Og ligeså vigtigt: I skolerne dyrkes også den næste generation af aktive voksne. Forældrekredsene omkring skolerne er ofte stedet, hvor næste generation af frivillige til mindretallets to folkelige basisorganisationer SSF og SSW rekrutteres. 

 

Mindretallets fundament er det folkelige og kulturelle arbejde. Derfor er det så vigtigt, at der er sammenfald mellem skole og det danske lokalsamfund. Hvis børnene går i en skole længere væk, så er der større risiko for, at vi taber både børn og forældre af syne, når de yngste familiemedlemmer har forladt skolen.

 

Derfor ser SSF med meget stor bekymring, at Skoleforeningen nu lige pludselig taler om at lukke små skoler. Foreningen har meldt klart ud, at den ikke agter at tage hensyn til det mindretalspolitiske aspekt. Når driftsøkonomi og pædagogik taler for en lukning og der er en større skole i nærheden, er en mindre skole nu "i farezonen", lyder meldingen fra formand Udo Jessen.

 

Selvfølgelig kan Skoleforeningen suverænt drøfte egne anliggender og træffe et valg. Men vi går ud fra, at dette så omgående og åbent bliver drøftet med de andre berørte organisationer. Det er vigtigt, at alle tages med, og at der fra starten tænkes i alternativer og helhedsløsninger, så den lokale basis for mindretallet ikke bryder sammen. Der er i de sidste måneder blevet talt meget om kommunikation mellem organisationerne. Nu må Skoleforeningen vise, at det ikke kun gælder for andre.