OBS: Begrænset åbningstid


I forbindelse med Viggo M. Pedersens fratræden som bykonsulent for Flensborg by vil SSF’s bysekretariat kun være delvist åbent og bemandet fra 8.00-11-30 i sidste halvdel af februar måned. Åbningstiden normaliseres igen fra onsdag 1. marts, hvor Sydslesvigsk Forening kan byde velkommen til Kay von Eitzen i stillingen som ny bykonsulent.

I ovennævnte periode – fra mandag13. februar til og med tirsdag 28. februar er bysekretariatet åbent i formiddagstimerne mellem 8.00-11.30. Susanne Schiessl kan i særlige tilfælde kontaktes i receptionen, men har hun i begrænset omfang mulighed for at betjene folk om eftermiddagen.