Opbakning til dobbelt statsborgerskab


[KONTAKT] På SSF’s hovedstyrelsesmøde tirsdag den 31. januar redegjorde formanden, Jon Hardon Hansen, for hele forløbet omkring dansk dobbelt statsborgerskab og den senere tids diskussion om Sydslesvigudvalgets forslag til kriterier. (Læs også ugens Kommentar.)

Efter en debat i hovedstyrelsen besluttede forsamlingen enstemmigt følgende resolution:

”Sydslesvigsk Forenings hovedstyrelse bakker forretningsudvalget op i bestræbelserne på, at dansksindede bosiddende i Sydslesvig får mulighed for at søge dansk dobbelt statsborgerskab på grundlag af kriterier endeligt fastlagt af den danske regering og Folketinget.”

Når der foreligger et lovudkast, vil SSF i forbindelse med en høring selvfølgelig forholde sig til kriterierne og fremlægge tilskyndelser,  gerne integreret i et fælles høringssvar fra Samrådet. Men det rokker ikke ved SSF’s grundlæggende positive holdning.