PRESSEMEDDELELSE


SSF OG SSW HAR DEN 24. FEBRUAR UDSENDT EN PRESSEMEDDELELSE MED FLG. ORDLYD:

 

 

Diskussion om genforening gavner ikke det danske mindretal

I forbindelse med Sørens Espersens drøm om, at Sydslesvig bør genforenes med Danmark, udtaler SSFs formand Jon Hardon Hansen og SSWs formand Flemming Meyer:

”Søren Espersens udtalelser om hans drøm om Sydslesvigs genforening med Danmark har vakt stor forundring og ført til en intens debat om dette emne i Slesvig-Holsten. Lad os sige det meget klart: Sådanne udtalelser gavner ikke det danske mindretal, da de bringer det gode forhold, som danskere og tyskere har opbygget i grænselandet i fare. Man kan have drømme om alt, men der er ingen i det danske mindretal, der arbejder på en genforening. Det er ikke virkelighedens verden.

Udgangspunktet for vores kulturelle og politiske arbejde er folkeafstemningerne fra 1920 og Bonn-København erklæringerne fra 1955. På den baggrund arbejder vi for, at det danske mindretal frit kan udleve sin danske kultur og sit danske sprog på lige fod med flertalsbefolkningen.

Vi er i fællesskab kommet meget langt i det dansk-tyske grænseland. Vi lever fredeligt side om side. Og det er et meget stort gode, hvis man lige tænker på to dansk-tyske krige i det 19. årh. og to verdenskrige i det 20. årh. I dag har vi et fælles arbejdsmarked og en fælles kulturregion. Unge mennesker fra grænselandet kan studere i hele regionen og bosætte sig, hvor de har lyst eller kan få et arbejde. Grænsen skiller ikke længere. Tværtimod: den forbinder.

Netop det danske og tyske mindretal har spillet en afgørende rolle som brobyggere for denne positive udvikling. Denne udvikling forudsætter accept af vores forskellige nationale udgangspunkt, og at befolkningerne har tillid til hinanden. Søren Espersens udtalelser bevirker desværre, at denne tillid drages i tvivl. Vi beder derfor om, at man passer på med sådanne udtalelser, idet de i Tyskland i den aktuelle situation bliver modtaget meget følsomt  - såvel af offentligheden som af det politiske system.”


Yderligere information: Generalsekretær Jens A. Christiansen, 0049 -171 4755 280