Så slår vores alles museum dørene op igen - brug det!

Museets frivillige medarbejder Lisbeth Bredholt Christensen og museumsinspektør Nis Hardt er klar til næste sæson.


Hvert år den 1. marts åbner Danevirke Museum efter vinterpausen. Museumsleder Nis Hardt og museumspædagogisk medarbejder Lisbeth Bredholt Christensen er klar til at tage imod alle, der vil opleve den historiske Danevirkevold og lære noget om grænser og mindretal.

 

Få steder kan man opleve så meget af grænselandets historie på én plet som i Danevirkegården i landsbyen Dannewerk vest for Slesvig. Her, på skæringspunktet mellem Danevirkevolden og Hærvejen ("Oksevejen"), har SSF oprettet et museum, der egentlig er tre små i ét: Dannevirke Museum omfatter udstillinger om Danevirke, om voldanlæggets brug i krigen 1864 og om det danske mindretals historie indtil i dag. 

 

Det er emner, som ikke kun interesserer danske i Sydslesvig. I fjor har 15-16.000 mennesker besøgt museet. En stor del af dem kom fra skoler, der nyder godt af, at skoleklasser har gratis entré til udstillingen. 

 

For få af vores egne skoler

 "Udaf 61 skoleklasser, der besøgte museet i 2017, kom de 54 fra skoler i Danmark og fem fra offentlige tyske skoler", fortæller museets leder Nis Hardt, der glæder sig over den stigende interessere fra tysk side. "Heldigvis har tiderne skiftet, og de er interesseret i at formidle viden om det danske mindretal. "Museet er medlem af  "klasse-aktion.de", der samler vigtige udflugtsmål for tyske skoleklasser i Sli-regionen. 

Knap så glad er Nis Hardt for, at kun to de 61 klasser 2017 kom fra danske skoler i Sydslesvig. Det tal kunne han godt tænke sig at forøge: "Jeg synes, at det skal mangedobles, før vi kan tale om, at mindretallet virkelig gør brug at sit eget museum," siger museumschefen.

 

Skolebørn lærer om grænser

Han understreger, at museet kan give skolerne et godt, tidssvarende tilbud, der ikke kun handler om historieviden, men også har meget med de unges verden i dag at gøre. Sammen med religionshistorikeren ph.d. Lisbeth Bredholt Christensen har han udviklet et skoleprogram, der handler om grænser. "Vi ser sammen med børnene på, hvad en grænse betyder, hvad Danevirke-volden har betydet, hvordan grænser ser ud, og at grænser ikke er noget, der ligger fast, men er blevet flyttet mange gange. Og så kigger vi på, hvad der sker med befolkningen, når en grænse flyttes," fortæller Lisbeth Bredholt Christensen, der understøtter museet.

 

Besøgsprogrammet er blevet udviklet i forbindelse med et Interreg-projekt, hvor skoleklasser fra Danmark og Tyskland har besøgt museerne både i Danevirke og ved Dybbøl banke. Materialet står nu til rådighed for alle skoleklasser, og programmet udvikles stadig videre. Der er også mulighed for, at en medarbejder fra museet kommer ud til skolerne for at forberede et besøg.

 

Noget for alle generationer

Men selvom det for Nis Hardt er en vigtig del af museets arbejde, handler det ikke kun om at vise nye

generationer, hvor relevant vores fælles historie er: "Vi har gæster fra alle generationer og et godt tilbud til alle - hvadenten de nu interesserer sig mere for dengang, vores forfædre levede i germanske stammer, eller dengang, de kæmpede for at kunne være danske i en tysk omgivelse." Flere informationer om museets tilbud giver en ny hjemmeside, der står klar omkring den 1. marts.

 

Danevirke Museum 

Ochsenweg 5, Dannewerk

tlf. 04621-37814

Se åbningstider og priser på: www.danevirkemuseum.de

 

 

Facts om Danevirke 

  • Danevirke er det største fortidsminde i Nordeuropa. Det er en kombination af volde, mure og vådområder, der forløber tværs over Sydslesvig fra Hollingsted i vest til Hedeby i øst. 
  • Danevirke blev oprettet for ca. 1500 år siden, for at beskytte befolkningen i Jylland mod frankiske, saksiske og slaviske angreb. Porten i Danevirke, der lå ved museet, var dengang kendt som eneste grænseovergang mellem Mellemeuropa og Skandinavien. Vikingerne byggede senere videre og inddrog Hedebys halvkredsvold i fæstningsværket. 
  • Danevirke blev også brugt i den tysk-danske krig 1864, hvor der var danske stillinger ved volden. En af de historiske skanser er blevet rekonstrueret tæt på museet.
  • Det gamle grænseanlæg tiltrækker hvert år mange mennesker, der cykler eller vandrer i det naturskønne historiske område.