KOMMENTAR: Fornyelse skal der til


Langsomt er vi ved at vænne os til at skrive »2018« og kan sætte sløjfe på de første nytårsarrangementer rundt omkring. Vores aktive i distrikter og amter er så småt ved at forberede de sidste tilbud, før invitationerne til deres generalforsamlinger går ud. De er tegnet på, at vores arbejdsår i SSFs basis lakker mod enden. Hist og her ledes der allerede med lys og lygte efter nye bestyrelsesmedlemmer til at tage over, og bestyrelser spørger sig selv, hvad de skal tilbyde i det nye år. Mange overvejer også, hvordan man kan forny tilbuddet og tiltrække nogle flere af de yngre i vores rækker. Det er noget af en udfordring og et stort ansvar, vores basis overtager i disse år.

 

Også SSF på landsplan følger denne udvikling tæt. 2018 bliver året, hvor vi med ny kraft tager fat på den fornyelsesproces, der er startet under navnet »foreningsudviklingen«. Den skal gøre vores organisations strukturer mere tidssvarende og attraktive for de yngre, og den skal især også understøtte vores distrikter i at finde nye veje og lære af hinanden, der hvor nogle gør gode erfaringer. Det skal ikke være forandring for forandringens skyld dér, hvor det går godt. Men mange steder er der ingen vej uden om forandring og udvikling, for at videreføre et levende dansk fællesskab på stedet.

 

SSFs ledelse vil gøre sit til, at det lykkes og bakke op om dem. der påtager sig at løfte denne opgave. Vi gør det efter bedste beskub ved at videreføre den foreningsudviklingsproces, vi har startet. Vi gør det, ved via vores engagerede og dygtige amtskonsulenter at tilbyde al den hjælp vi kan give til dem, der spørger om det. Og vi gør det, ved at være åbne for tilskyndelser og nye projekter. Og vi vil også gerne blive bedre til, her i KONTAKT at fremhæve de gode ideer, vores engagerede distrikter rundt omkring har og som andre gerne må »låne«.

 

Så kom og deltag i de tanker, vi gør os om SSFs og mindretallets fremtid. 2018 giver rig mulighed til det på helt forskellige planer - lige fra generalforsamlingerne til Sydslesvigkonferencen. Vel mødt til debatten!


Sydslesvigsk Forening