SSF-NYT - Nyvalg og genvalg


Under SSF's Landsmøde i Husumhus i Husum lørdag den 11. november blev 60-årige Jon Hardon Hansen genvalgt som formand for Sydslesvigsk Forening for de kommende to år. Undervejs blev foreningens nuværende næstformand, Gitte Hougaard-Werner, foreslået som modkandidat. Hun  sagde pænt Nej Tak for tilliden af forskellige arbejdsrelaterede og private årsager, men tilkendegav, at hun er åben for et muligt kandidatur om to år. 

Jon Hardon Hansen genvalgtes til formandsposten med et overvældende flertal blandt de 125 stemmeberettigede SSF-delegerede, som deltog i landsmødet.

Genvalgt blev også foreningens anden næstformand, Steen Schrøder, samt Annette Neumann, der er 2. bisidder i SSF’s forretningsvalg.

Endelig opnåede Lars Nielsen fra Flensborg genvalg til hvervet som 1. suppleant til forretningsudvalget.

Anderledes spænding var der om valget af 2. suppleant, hvor ikke færre end tre kandidater bejlede til posten, der blev vundet af Henry Bohm, Bredsted.