SSFs hovedstyrelse vil have "folkeafstemning" i mindretallet

SSF afholdt sit hovedstyrelsesmøde den 20. marts i gymnastikhallen ved den danske skole i Frørup.


Medlemmerne af SSFs hovedstyrelse har opfordret SSFs repræsentanter i Samrådet til at gå ind for en "folkeafstemning" blandt mindretalsorganisationernes medlemmer. Disse skal efter hovedstyrelsens mening tage stilling til, om Samrådet skal bestille en uvildig konsulentundersøgelse af mindretallet. Kravet kommer på baggrund af debatten på Sydslesvigkonferencen den 17. marts (se mere her). Da der hos nogle organisationer er modstand mod en sådan undersøgelse, krævede distriktsformand Fred Witt (Egernførde) og efterfølgende bl.a. også amtsformændene Petra Mohr (Gottorp amt), Jörn Fischer (Husum amt) og Anne-Mette Jensen (Rendsborg-Egernførde), at SSF tager affære.

 

På hovedstyrelsesmødet i Frørup den 20. marts godkendte hovedstyrelsen desuden SSFs reviderede regnskab for 2017. Året afsluttedes med et overskud på 67.000 euro, der hidrører fra lejeindtægter for Slesvighus og allerede er øremærkede til den pågående bjælkesanering i Skipperhuset i Tønning. Denne afsluttes i løbet af de næste to måneder. Samtidig godkendte hovedstyrelsen budgetudkastene for 2018 og 2019. I disse år er der endnu ekstraordinære lejeindtægter fra Slesvighus, der ud over den nævnte Skipperhus-sanering går til renoveringen af 1. sal på dette centrale mødested i Slesvig.