De danske årsmøder i Sydslesvig

Tak for årsmøderne 2018.

Vi glæder os til årsmøderne 2019, der afholdes i dagene 24.-26. maj.

Link til videoclip med Michael Schulte

Årsmødekontakt 2018

 

Flensborg Avis´ årsmødeavis 2018

 

I de seneste 40 år afvikles årsmøderne efter et traditionelt mønster med over 40 aftenmøder over hele landsdelen i løbet af fredagen og lørdagen samt tre store friluftsmøder i Flensborg og Slesvig samt ét på vestkysten (Husum hhv. Tønning) om søndagen. Alle tre friluftsmøder indledes med optog, og de har karakter af store folkefester med en broget mangfoldighed af underholdning og taler. Ved eftermiddags-/aftenmøderne skiftes mellem taler, sang og underholdning, og gæster fra Danmark overbringer hilsener. Det sønderjyske kaffebord mangler naturligvis heller ikke. I talerne gør repræsentanter for de danske organisationer status over mindretalsarbejdet.

Fra årsmøderne sendes telegrammer med hilsner til den kongelige familie på Amalienborg, og hvert år igen svares tilbage.

Hvert år sender statsministeren en hilsen til årsmøderne over radioen, og traditionelt er den danske regering repræsenteret ved stævnerne med et antal ministre og med få års mellemrum også med statsministeren (som i 1999, 2002, 2005 samt i år). Desuden er praktisk taget alle Folketings-partierne repræsenteret med et større antal folketingsmedlemmer.

Sydslesvigerne føler sig ikke blot som en del af det danske folk, men også som hørende med i det nordiske fællesskab. Nordiske grupper plejer at bidrage til underholdningen, og blandt talerne er ofte repræsentanter for andre nordiske lande.

Hvert år reklamerer en særlig årsmøde-plakat for arrangementet. I forbindelse med årsmøderne arrangeres der traditionelt flere udstillinger. Bl.a. er der udstillinger på Dansk Centralbibliotek i Flensborg, på Aktivitetshuset i Flensborg og på det private kunstcenter Mikkelberg i Hatsted nær Husum.

Med årsmøderne manifesterer sydslesvigerne deres tilhørsforhold til Danmark og det danske folk, men arrangementet har også betydning i, at de spredt boende dansksindede den ene gang om året oplever, at de er med i et stort fællesskab.

2017 deltog omkring 16.000 fra begge sider af grænsen i arrangementet.

For første gang deltog en slesvig-holstensk ministerpræsident i 1989 i friluftsmødet i Flensborg. Siden har delstatens regeringschef været med nogle gange. Her deltager også grænsebyens bypræsident og overborgmester som officielle repræsentanter. I Slesvig-mødet deltager Slesvig-Flensborg amts kredspræsident, i vestkyst-mødet Nordfrislands amts kredspræsident.

De danske årsmøder arrangeres af Sydslesvigsk Forening, sydslesvigernes store folkelige og kulturelle organisation, men alle andre danske organisationer i Sydslesvig inddrages også i folkefesten.

 

Billedet viser et årsmødeoptog i Flensborg. (Foto: SSF)