Ældrearbejdet

Gratis postkort fås ved henvendelse til SSFs sekretariater. Idé & foto: Ørsted & FotoSabroe

Sydslesvigsk Forenings humanitære arbejde foregår blandt andet i de mere end 50 danske ældreklubber, der er fordelt over hele Sydslesvig. Derudover organiseres en lang række kulturelle aktiviteter, som f.eks. udflugter og foredrag. På Flensborghus er der indrettet et værested med faste åbningstider, hvor man kan læse aviser, drikke kaffe eller bare for hyggens skyld.

 

Sydslesvigsk Forening driver flere pensionistboliger fordelt over landsdelen. I Flensborg findes "Margaretha Bremer-Stiftelsen" med 30 lejligheder, "Simonsen-Stiftelsen" med 10 og "Thomsen-Stiftelsen" med 6 lejligheder. "Margrethe-Gården" i Slesvig har 16 lejligheder, i Egernførde er der 8 og i Rensborg/Bydelsdorf 16 pensionistboliger.