Sydslesvigsk Forening tilbyder en stilling som kontorassistent.

Sydslesvigsk Forening tilbyder en stilling som kontorassistent

Sydslesvigsk Forening (SSF) søger pr. 1. februar 2023 eller snarest derefter en

kontorassistent

på deltid med 20 timer ugentlig
til SSF Flensborg By
 

 

Opgaver:

• ekspedition og servicering af medlemmer og andre besøgende på bysekretariatet (bl.a. medlemspleje, billetsalg m.m.)

• kontakt til og servicering af distrikterne (bl.a. forberedelse og udsendelse af distriktsinvitationer m.m.)

• korrespondance for bysekretariatet

• udarbejde statistikker via VEWA

• alment kontorarbejde

• praktisk arbejde og deltagelse i fællesarrangementer med aftenarbejde i begrænset omfang

• ad hoc opgaver

 

Ønsker til en fremtidig medarbejder:

• kontoruddannelse

• godt kendskab til Office 365, især til Word og Excel

• mundtligt og skriftligt dansk og tysk på modersmålsniveau

• gode samarbejdsevner og selvstændig arbejdende

• udadvendt, initiativrig og fleksibel

• interesse i dansk kultur- og foreningsliv i Sydslesvig

 

SSF tilbyder

• et spændende og alsidigt job med megen kontakt til medlemmer, tillidsfolk og samarbejdspartnere.

• løn- og arbejdsforhold reguleret efter SSFs overenskomst.

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til bykonsulent Kay von Eitzen, tlf. 0461 14408 127 eller via mail: kay@syfo.de

 

Ansøgningen mrk. ”kontorassistent” stiles til bykonsulent Kay von Eitzen, SSF Flensborg By, Schiffbrücke 42, 24939 Flensborg eller

pr. mail til kay@syfo.de senest den 30. november 2022.