Senior

Forårstræf for seniorer i Husum og Ejdersted amter den 25.03..

Forårstræf for seniorer i Husum og Ejdersted amter den 25.03.

Vi bliver vist rundt i det nyrenoverede Skipperhus' flotte, venlige, lyse lokaler og en lokal historiekender fortæller om husets historie, fra navigationsskole over frimurerloge til kultur- og forsamlingshus.

Efterfølgende drikker vi kaffe på Hotel Goldene Anker, som ligger lige ved siden af.

Tilmeldingsfrist, bustider nordfra m.m. meddeles senere i indbydelse pr. post til amternes medlemmer.

Mandag den 25. marts 2019 kl. 14.30
på Skipperhuset i Tønning