Nyheder

LANDSMØDET HOLDES SKRIFTLIGT.

LANDSMØDET HOLDES SKRIFTLIGT

SSFs landsmøde, som skulle holdes den 21. november, kan ikke finde sted som planlagt. Corona-restriktionerne gør det umuligt at samle over 100 personer til et fysisk møde. 

Derfor har SSFs forretningsudvalg og SSFs hovedstyrelse besluttet at landsmødet i år gennemføres skriftligt. 

- Alternativet havde været at skubbe landsmødet. Det ville have været beklageligt, fordi vi bliver nødt til at træffe nogle beslutninger, så vi kan arbejde videre, forklarer Jens A. Christiansen, SSFs generalsekretær.

Grundlæggende fastlægger SSFs vedtægter, hvordan landsmødet skal holdes. 

- På grund af den meget usædvanlige situation, vi lige nu er i, kan vi dispensere for nogle af de vedtægtsbestemte krav. Det åbner blandt andet op for, at vi kan gennemføre landsmødet skriftligt. Beslutningen har ikke været nem, men vi skal også tage højde for, at ingen af os med sikkerhed ved, hvordan corona-situationen udvikler sig, fastslår Jens A. Christiansen. 

Muligheden for at holde landsmødet skriftligt betyder dog, at der er nye krav, der skal tages højde for. For eksempel skal alle SSFs 209 delegerede have mulighed for at deltage, og mindst halvdelen af dem skal deltage i valghandlingerne. Dermed forbundet er, at omfattende materiale skal være udsendt til alle delegerede i god tid. 

Derfor får alle SSFs landsmøde-delegerede i løbet af de kommende dage tilsendt en pakke med den blå beretning, stemmesedler, kandidatlister samt CV, dagsorden, en frankeret returkonvolut og et følgebrev, hvori selve valghandlingen er beskrevet.

- Vi har aldrig før holdt et skriftligt landsmøde og gør, hvad vi kan for at gøre processen så nem som mulig. Vi har reduceret dagsordenen til udelukkende at omfatte de punkter, der kræver en afstemning, forklarer Jens A. Christiansen.

VALGHANDLINGER

På dagsordenen står fire valghandlinger. De omfatter i alt syv beslutninger. Derfor får de delegerede i alt syv stemmesedler, der omfatter godkendelse af tællekommisionen, godkendelse af årsberetningen samt decharge, valg af medlemmer til forretningsudvalget, Teater- og koncertudvalget, Kulturudvalget, Årsmødeudvalget samt indstillingen til at kontingentet forbliver uforandret i 2021.

Efter valghandlingen sendes stemmesedlerne tilbage til Generalsekretariatet, der skal have dem senest den 30. november 2020 kl. 12.00.