Jubilæum 2020.

Jubilæum 2020

Arrangementer i forbindelse med ”100 år folkeafstemning om grænsen”

(i Sydslesvig og med Sydslesvig som tovholder)

 

 • Lørdag, den 14. marts: Foredrag

Foredrag i Borgerforeningen ved tidl. generalkonsul Henrik Becker-Christensen med titlen

”Afstemningsdagen i zone 2”. Arrangeres af Hist. Samfund for Sønderjylland, afd. Sydslesvig.

 

 • 4.-10. april: Påskeseminar

Sammen med Junge Spitzen står SdU for dette seminar, der har titlen ”Grenzland 2.0 – 100 Jahre Best Practice”.

 

 • 2.-5. maj: Cykeltur til Berlin / ”Team Grenzland”

SdU organiserer en cykeltur med 60 ryttere, der både vil blive modtaget på det danske konsulat i Berlin og i den Slesvig-Holstenske repræsentation.

 

 • 11.-17. maj: Pædagogisk genforening

Skoleforeningen organiserer i samarbejde med SdU og Grænseforeningen en ”pædagogisk genforening”, hvor Sydslesvig skal tømmes for skolebørn i uge 20. Meningen er at de skal deltage i undervisningen nord for grænsen og samtidig bo hos værtsfamilier i Danmark.

 

 • Torsdag, den 14. maj: Folkelig genforening

Festligheder ved Genforeningssten i hele Danmark. De 650 mindesten som er spredt over hele landet viser den brede folkelige forankring, som Genforeningen havde i 1920. I forlængelse af den ”pædogogiske genforening” organiserer Grænseforeningen en ”folkelig genforening” under mottoet ”We will rock you”.

 

 • 29.-31. maj: Fest i Flensborg

I pinseweekenden organiserer SdU i samarbejde med Sportpiraten, SSFs Kulturafdeling og samarbejdspartnere nord for grænsen en fest i Flensborg.

 

 • 18.-19. juni:  ECMI konference på Dansk Centralbibliotek
 • 19.-21. juni: Årsmøderne i Sydslesvig

Der er truffet aftale med Sigurd Barrett, som vil optræde flere gange i løbet af årsmødeweekenden. Desuden er der planer om at holde en gallaaften årsmødelørdag. Teaterforestillingen ”Romeo & Julie” (Teatret Møllen) vil blive vist flere gange i løbet af forår og efterår 2020.

 

 • 20.-28. juni: Europeada 2020

Sydslesvig deltager i Europamesterskaber i fodbold for sproglige mindretal, der i 2020 afholdes hos slovenerne i Kärnten.

 

 • 29. juni - 3. juli: Dansk-tysk sportscamp i Kruså

Kreis SportVerband SL-FL, DGI, Deutscher Jugendverband für Nordschleswig og SdU afvikler i fællesskab denne sportscamp i Kruså.

 

 • 22.-23. august: Borgerfest i Flensborg

Flertalsbefolkningen markerer sammen med mindretallet 100-året for folkeafstemningen.

 

 • 13. december 2020: Fredslysoverrækkelse hen over grænsen

Tysk gildemester overrækker Fredslyset til dansk gildemester v/Sct. Georgs Gildet .