SYDSLESVIGS BØRNEMUSIKFESTIVAL

Lørdag den 24. september 2016 kl.11.00 - 15.00

Christianslyst, Christianslyst 1, Nottfeld, Sønderbrarup


Velkommen til Børn og Musik i Sydslesvig – en lang række koncerter med musik til børn og deres voksne i hele Sydslesvig.

Projektgruppen bag denne festival glæder sig til at se denne drøm blive til virkelighed. ”Vi har et ønske om at give børn i det danske mindretal syd for grænsen en musikfestival, hvor det danske sprog er i centrum!” udtaler Tinne Virgils, børne- og ungdomskonsulent i SdU.

Ved at afholde denne festival vil både børn og voksne få nye musikalske oplevelser og ny inspiration til at bruge dansk børnemusik i deres hverdag. ”Vi ønsker at skabe en festival, der rækker ud over de fire dage, hvor koncerterne spilles, så derfor har vi også planlagt at afholde to workshops for personalet i skoler, Børne og ungdomshuse/SFO´er og børnehaver”, udtaler styregruppen bag festivalen.

HVORDAN STARTEDE DET?
Idéen til denne festival kom fra Tine Mynster, musiker og projektleder – og sammen med Tinne Virgils begyndte festivalen at tage form. De første møder bliver afholdt i 2014, og siden da er flere og flere organisationer og sponsorer blevet inddraget.

Tine Mynster er medlem af DPA (Danske Populær Autorer, forening for komponister og tekstforfattere) og har igennem denne forening arrangeret og deltaget i en del lignende festivaler rundt omkring i Danmark. Ønsket var at præsentere ny dansk børnemusik live til børn i det danske mindretal i Sydslesvig. Tine Mynster har via sit store netværk fået lavet aftaler med en lang række erfarne musikere, der kommer og spiller deres egne sange rundt omkring på skolerne, og det hele afsluttes af en Familiefestival på Christianslyst lørdag den 24. september kl. 11.00 til 15.00

GIV MIG DINE HÆNDER – SANG SKREVET TIL DENNE FESTIVAL
I forbindelse med planlægningen af Børn og Musik i Sydslesvig sad styregruppen i forsommeren og drømte om at festivalen fik sin helt egen lyd. Og hvad var mere naturligt end at sende Tine Mynster hjem til studiet, for at skrive denne sang. Det blev til en sang, hvor både børn og voksne kan synge og danse med, og tanken med ”Giv mig dine hænder” er netop at festivalen lever både før og efter dagene i september. Alle børn og voksne kommer til at møde sangen på koncertdagene, og når vi alle mødes på Christianslyst vil det være muligt at deltage i et kæmpestort kor af børn og voksne. Se og lyt til sangen her…….

SYDSLESVIGS ØNSKER FOR BØRN OG MUSIK I SYDSLESVIG
En rundspørge blandt institutionerne i Dansk Skoleforening for Sydslesvigs vidner om, at der via skolekoncerter, frivillig musikundervisning, skolekor - og orkestre m.m. varetages et rigt musikliv i foreningens daglige virke.

Rundspørgen afslører dog også en ubalance, idet kulturtilbuddene omkring musik først og fremmest finder sted i mellemtrinnet - og overbygningen, knap så meget i indskolingen og i børnehaver.

Ubalancen er også tydelig i placeringen i kulturtilbuddene: I de sydslesvigske "metropoler" (f.eks. i Flensborg, Slesvig m.fl.) bugner tilbuddene, mens institutionerne udenfor de større byer ofte er tvunget til at køre langt for at deltage i kulturtilbud.

Det er meget vigtigt, at formidle lige netop dansksproget musik for de mindre børn for at medvirke i sprogstimuleringen på et tidligt tidspunkt. Musikken skal have en klar pædagogisk indfaldsvinkel og skal kunne stimulere alle børn.

FIRE DAGE MED MUSIK FOR BØRN
Ønsket med BØRN OG MUSIK I SYDSLESVIG har hele tiden været at få så mange børn som muligt til at møde den danske børnemusik, derfor ønsker vi at bruge så mange spillesteder som muligt. Vi spiller ude på skolerne i regionen, og har lavet en udførlig plan for hvordan både skole og børnehavebørn transporteres til og fra koncerterne. Derudover afholder vi to workshops for pædagoger og lærere, således at musikken også bliver en del af hverdagen efter festivalen. Afslutningen på festivalen skal være en familiedag på Christianslyst, og vi håber naturligvis at der vil komme så mange familier som muligt. Ud over musikken vil det være muligt at købe mad og møde bogbussen, slå koldbøtter på græsset og mange andre udendørs aktiviteter.

PROGRAMOVERSIGT:
21.9.2016:

Sted:                                                       Artister:

Flensborg Bibliotek                                Hvem Danser twist og hvem danser Polka
Husum Danske Skole                            Tante Andante
Ejderskolen, Rendsborg                        Tine Mynster – Hoppeloppe koncert

22.9.2016:
Sted:                                                       Artister:
Flensborg Bibliotek                               Palle Pirat
Læk Danske Skole                                 Milo Jørgensen solo
Sønderbrarup Danske Skole                Musik og Motorik
Workshop                                              Tine Mynster 

23.9.2016:
Sted:                                                      Artister:
Flensborg Bibliotek                               Tigertræning
Læk Danske Skole                                 Rumlerim
Sønderbrarup Danske Skole                Michael Back
Workshop 1                                           Janne Aagaard
Workshop 2                                           Tine Mynster

24.9.2016:
Sted:                                                     Artister:
Familiefestival                                       Janne Aagaard med Band
                                                              Tine Mynster med KÆMPE-børnekor
                                                              Rumlerim


Pressekontakt – Tinne Virgils, tinne@sdu.de, +491784507404

m.youtube.com/watch