Nyttige links - SSF påtager sig intet ansvar for de sider, vi linker til

SYDSLESVIG-VEJVISER http://www.sydslesvig.de
DET SYDSLESVIGSKE SAMRÅD http://www.samraadet.info/
SYDSLESVIGSK FORENING http://www.syfo.de
UNGDOM http://www.sdu.de
VÆLGERFORENINGEN http://www.ssw.de/de/die-partei.html
SSW-LANDD. http://www.ssw-sh.de/de/home.html
SKOLEFORENINGEN http://www.skoleforeningen.org
BIBLIOTEKET http://www.dcbib.dk
KIRKEN http://www.dks.folkekirken.dk
SUNDHED http://www.dksund.de
AVISEN http://www.fla.de
NORDISK INFO http://www.nordisk-info.de
FRIISK http://www.friiske.de
HUSFLID http://www.sydslesvighusflid.dk
BORGERFORENINGEN http://www.borgerforeningen-flensborg.de/
ERHVERVSFORENINGEN http://www.def-flensburg.de/
KVINDEFORENINGEN http://www.dskf.de
JOURNALISTFORENING http://www.flensborg.minisite.dk/
DUBORG-SAMFUNDET http://www.duborg-samfundet.dk
LANDBO http://faelleslandboforeningen.de
HEJMDAL http://hejmdal-blaeseorkester.de
GEORGS GILDET http://www.sct-georg.dk/her-er.htm
SPROGFORENING http://www.sprogforeningen.dk/show.php
KNUDS-GILDET http://www.knudsgildet-flensborg.dk
TORSDAGSKORET http://www.torsdagskoret.dk
SYDSLESVIGUDVALGET http://www.sydslesvigudvalget.dk
TV SYD/ Sydslesvigloven 23.3.2010 http://www.tvsyd.dk/artikel/42607:Lov-om-tilskud-til-Sydslesvig
Folketings-reception/ Sydslesviglov http://www.ft.dk/Aktuelt/Nyheder/2010/03/Sydslesvig-lov.aspx
DANSK I SYDSLESVIG http://www.dansk-i-sydslesvig.de
KALENDER http://www.fla.de/?UNF=7
FERIEBØRN http://www.feriebarn.dk/
KULTURGUIDE http://www.kulturfokus.dk/
MINDRETALSLIV http://www.mindretalsliv.de
GRÆNSEPORTAL http://www.graenselandsportal.dk/
GRÆNSEREGIONSFORSKNING http://www.sdu.dk/ifg
 

 

NAVNE & ADRESSER

på formænd hhv. kontaktpersoner fås ved henvendelse til Dansk Generalsekretariat i Flensborg: tlf. +49 (0) 461 14408-0 eller info@syfo.de:

GAMLES VÆRN

HARRESLEV AMATØRSCENE

DSH - FORENINGEN AF AKTIVE KVINDER

HISTORISK SAMFUND, Sydslesvigs Amtskreds

FORENINGEN NORDEN, Sydslesvig afdeling

SLESVIGSK KREDITFORENING

SYDSLESVIGS DANSKE KUNSTFORENING

SYDSLESVIGS MUSEUMSFORENING

(SYDSLESVIGS SKAK KREDS)

SYDSLESVIGS SELVHJÆLP (SSH)

SØNDERJYSkK ARBEJDERFORENING (SAF)

SLESVIG FOLKEKOR

SE OGSÅ:

GRÆNSEFORENINGEN: http://www.graenseforeningen.dk

SLESVIG-LIGAEN: http://www.slesvigligaen.dk

SYDSLESVIGSK UDVALG AF 5. MAJ 1945: http://www.sydslesvigsk-udvalg.dk

DANMARKS-SAMFUNDET: http://www.danmarks-samfundet.dk

FOLKETINGET: http://www.ft.dk

LANDDAGEN I SLESVIG-HOLSTEN: http://www.landtag.ltsh.de/hauptseite.htm

HISTORIE ONLINE: http://www.historie-online.dk/

DANEVIRKE MUSEUM: http://www.danevirkemuseum.de

MUSEER I SLESVIG-HOLSTEN: http://www.museen-sh.de/ml

VIRTUELT MUSEUM: http://www.vimu.info/general_01.jsp

BLANDT NABOER: http://www.blandt-naboer.d

DialogForumNorden: http://passthrough.fw-notify.net/static/655539/downloader.js

FUEF/FUEV/FUEN: http://www.fuev.org/

EUROPEAN BUREAU FOR LESSER USED LANGUAGES: http://www.eblul.org/

EUROPEAN CENTRE FOR MINORTY ISSUES: http://www.ecmi.de/

EUROPÆISKE MINDRETAL: http://www.eurominority.eu/version/dan/index.asp

EUROPEAN FREE ALLIANCE (EFA): http://www.e-f-a.org

A.P. MØLLER-FONDEN: http://www.apmollerfonde.dk/

KONGEHUSET: http://www.kongehuset.dk/

DEN DANSKE AMBASSADE I BERLIN: http://www.ambberlin.um.dk/da

KGL. DANSK GENERALKONSULAT I FLENSBORG / dansk: http://tyskland.um.dk/da/om-os/danske-repraesentationer-i-tyskland/generalkonsulatet-i-flensborg/

KGL. DANSK GENERALKONSULAT I FLENSBORG / tysk: http://tyskland.um.dk/de/uber-uns/daenische-vertretungen/generalkonsulat-flensburg/

UNDERVISNINGSMINISTERIET: http://www.uvm.dk/

STATSMINISTERIET: http://www.statsministeriet.dk/_a_1578.html

FLENSBORG BY: http://www.flensburg.de

TELEFONOPLYSNINGEN: http://www.degulesider.dk/

TELEFONBUCH: http://www.dastelefonbuch.de/

VEJRET: http://www.accuweather.com/en/de/flensburg/24937/weather-forecast/171565